03 fevral 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş və 10 mart 2016-cı il tarixində
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi qüvvəyə mindiyi gündən
Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi ləğv olunmuşdur.
Müvəqqəti olaraq www.scs.gov.az səhifəsindən istifadə edə bilərsiniz.